Školska kuhinja


 

Poštovani roditelji!

Od siječnja 2017. godine krećemo sa plaćanjem hrane putem uplatnica.

Uplatnice će biti podijeljene učenicima.

Kuhinja se plaća za cijeli mjesec i roditelj ne može samostalno odlučiti o neplaćanju obroka za dane kada dijete nije bilo u školi.

Ukoliko dijete izostane iz škole duže od tri dana, cijena hrane na uplatnici umanjit će se idući mjesec.

Cijena hrane utvrđuje se prema broju radnih dana u mjesecu, odnosno 5,00 kuna po danu za učenike matične škole i 3,00 kune po danu za učenike područnih škola.

Cijena hrane za učenike matične škole za siječanj je 60,00 kuna.

Cijena hrane za učenike područnih škola za siječanj je 36,00 kuna.

 

Na gradskoj blagajni moguće je besplatno platiti prehranu.

 

 

 Ravnateljica

 Sanjica Samac