Popis ponuda koje će biti predstavljene roditeljima za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave