Informatika


Elementi i kriteriji vrednovanja za nastavni predmet Informatika.