Geografija


Elementi, oblici i kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja:

Kriterij za postizanje pojedine ocjene iz određenog elementa ocjenjivanja: