5.a


Učiteljica A.Milnović obavještava učenike 5.a razrednog odjela da će se pisana provjera znanja iz matematike planirana Okvirnim vremenikom pisanih provjera za 30.11.2017. održati 27.11.2017.